menu
 
Projekt "Mam swoje zdanie..." - 23.02.2012

Rozpoczynamy projekt "MAM SWOJE ZDANIE - Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych" realizowany w naszej szkole przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (www.agrinatura.pl).

Projekt jest pilotażową intensywną nieformalną edukacją dla demokracji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży szkół rolniczych.

Działania rozplanowane są na dwa kolejne semestry. Obejmują szereg równoległych wydarzeń w 3 szkołach (szkoły w Starym Lubiejewie, Leśnej Podlaskiej i Sandomierzu): w każdej 3 warsztaty, 3 spotkania studyjne, 2 akcje na rzecz społeczności, 1 seminarium oraz 1 wspólny wyjazd zagraniczny do Bawarii dla najlepszej grupy uczniów.

Uczestnicy będą podzieleni na małe grupy robocze (5-6 osobowe), które będą wykonywać określone ćwiczenia i zadania. Całość zaplanowanych wydarzeń i zadań stanowi ciąg logiczny, prowadzący od poznania zasad funkcjonowania demokracji lokalnej i udziału w niej do zrozumienia mechanizmów podejmowania decyzji w szerszym kontekście krajowym i unijnym, w myśl zasady "działaj lokalnie, myśl globalnie".

Celem projektu jest zmotywowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym, dostarczenie im niezbędnej wiedzy, umiejętności i chęci aby wykorzystać swoje prawa obywateli demokratycznego Państwa w życiu codziennym oraz w wybranym zawodzie - przyszłych rolników, ogrodników, architektów krajobrazu itp.

Wszystkie działania realizowane są przez Fundację AgriNatura i finansowane z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Sonia Priwieziencew
Foto: "AgriNatura"


Sponsorzy: