menu
 
Konkurs "LOP kontra elektrośmieci"
Kilka miesięcy temu nasza szkoła przystąpiła do konkursu zorganizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody oraz firmę Serwisownia pod nazwą "LOP kontra elektrośmieci".

ZSEE (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie - zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

PAMIĘTAJ! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika - grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych!

W naszej szkole do akcji włączyli się nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Łącznie zebraliśmy ponad tonę szkodliwych odpadów, które zostaną przetworzone w specjalistycznym zakładzie.

Ciężką pracą, jaką był załadunek zużytego sprzętu na podstawiony przez firmę Serwisownia samochód zajęło się dziesięciu uczniów z grupy mechanicznej klasy 2KZE: Marcin Leszczyński, Rafał Ojdana, Krzysztof Socik, Daniel Łoniewski, Łukasz Wileński, Łukasz Mrozowski, Daniel Pałubiński, Łukasz Szwarc, Damian Brzostek i Damian Szyszkowski. Wielkie podziękowania !!!

Mam nadzieję, że udział w konkursie przyczyni się do podniesienia świadomości wszystkich nas co do konieczności utylizacji niebezpiecznych odpadów.

A.S.
Foto: A. Barchanowicz


 
Powrót do początku strony