menu
 
Inauguracja roku szkolnego 2011/2012 - 01.09.2011

Tradycyjnie, 1 września powitaliśmy nowy rok szkolny. Pan dyrektor Tadeusz Budzisz powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

W tym roku szkolnym pierwszoklasiści rozpoczynają naukę w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomii i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Witamy ich serdecznie w naszej szkole i życzymy sukcesów w nauce. Naukowych sukcesów życzymy oczywiście również uczniom klas starszych...:)


AS
Foto: A. BarchanowiczPowrót do początku strony