menu
 
Podsumowanie stażu uczniów w Niemczech - 6.12.2011

W dniu 6 grudnia 2011 roku odbyło się w szkole podsumowanie projektu stażu uczniów realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci".

Temat projektu to "Nowoczesne rozwiązania w budowie pojazdów". W projekcie w Paderborn (Niemcy) udział wzięło 17 uczniów z Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy stażu, opiekunowie oraz uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Przedstawiony został film z pobytu uczniów oraz prezentacja dużej ilości zdjęć. Uczestnicy w trakcie prezentacji przedstawiali swoje uwagi i najciekawsze wydarzenia z realizacji programu merytorycznego i kulturowego. Zwracali uwagę na rezultaty i korzyści związane z realizacją projektu stażu.

Na zakończenie podsumowania uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass Mobility potwierdzające nabycie określonej wiedzy i umiejętności.

T. Budzisz
Foto: A. Barchanowicz


 
Powrót do początku strony