menu
 
Eliminacje szkolne XXXVI OWiUR
Jak co roku, pod koniec października odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR).

To już XXXVI edycja tej najważniejszej dla uczniów szkół rolniczych olimpiady.

Jest ona sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół związanych z szeroko pojętym rolnictwem i przeprowadzana jest w następujących blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, leśnictwo oraz architektura krajobrazu. Organizacja olimpiady przewiduje eliminacje na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Laureaci etapu centralnego otrzymują indeksy na wybraną przez siebie uczelnię rolniczą.

Na szczególne uznanie zasługuje zwycięstwo w bloku mechanizacji ucznia klasy 1 BT Tomka Parysa, który osiągnął już w pierwszej klasie tak znakomity wynik.

Uczniowie klasy pierwszej po raz pierwszy startowali w OWiUR, poza mechanizacją, również, ale w tym roku poza konkursem, w bloku produkcji roślinnej i zwierzęcej. Należą im się słowa uznania za ambicję i życzenia uzyskiwania jak najlepszych rezultatów w następnych latach. Niżej prezentujemy laureatów w poszczególnych blokach i kilka fotografii.

A. Sakowicz
Foto: A. Barchanowicz

Laureaci w bloku mechanizacji rolnictwa:

L.p.
Imię i nazwisko
Klasa
1
Tomasz Parys
I BT
2
Adam Kowalski
IV BT

Laureaci w bloku żywienia człowieka i gospodarstwa domowego:

L.p.
Imię i nazwisko
Klasa
1
Mateusz Mierzejewski
III JTH
2
Ilona Duchnowska
IV JTM

Laureaci w bloku agrobiznesu:

L.p.
Imię i nazwisko
Klasa
1
Justyna Kuczyńska
IV JTM
2
Michał Świerżyński
IV JTM


 
Powrót do początku strony