menu
 
Historia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie

Fot. Odznaka SPP
Szkoła Podchorążych Piechoty wywodzi swój rodowód od Szkoły Rycerskiej założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta. Spośród 600 wychowanków tej uczelni wielu odegrało wybitną rolę w życiu wojskowym i politycznym Polski. W pamięci Narodu najpiękniejszymi czynami zapisali się: Naczelnik Tadeusz Kościuszko, generał Jakub Jasiński, generał Józef Sowiński, poeta generał Julian Ursyn Niemcewicz.

Tradycje Szkoły Rycerskiej kontynuowała Szkoła Podchorążych Piechoty założona w 1815r. Wychowankowie jej pod wodzą instruktora ppor. Piotra Wysockiego stanęli w latach 1830-1831 z bronią w ręku do walki o wolność ojczyzny. Spośród 953 wychowanków szkoły, 200 legło śmiercią bohaterów, a ponad 300 zostało odznaczonych krzyżami Virtuti Militari. Krwawe walki tego powstania toczyły się na naszych ziemiach, a do historii i legendy przeszła bitwa pod Ostrołęką.

Fot. Promocja 1938 w SPP
SPP - spadkobierczyni i kontynuatorka Szkoły Rycerskiej powstała 28 lutego 1917r. rozkazem generała niemieckiego H. Becelera. 9 września 1917 r. SPP podejmuje działalność w Komorowie. Pierwszym komendantem SPP zostaje kpt. Sztabu Generalnego Marian Kukiel. W pierwszych dniach listopada 1918r. oficerowie SPP przeprowadzają rozbrajanie Niemców w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. 20 listopada 1918 r. SPP zostaje przeniesiona do Warszawy. 17 czerwca 1921r. Marszałek Józef Piłsudski wręcza Szkole sztandar - chor. księcia Lubomirskiego. W dniach 12 - 14.05.1926r. SPP zachowuje posłuszeństwo Prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu.

Fot. Płk. Ludwik Bociański


2 września 1926r. SPP zostaje przeniesiona z powrotem do Komorowa. W latach 1926 - 1939 koszarom nadano nowoczesny wygląd. Największy ich rozwój nastąpił za komendantury płk. Ludwika Bociańskiego. Wybudowano wówczas basen odkryty, halę sportową, a także wszystkie pomniki nawiązujące swymi motywami do chwały oręża polskiego.
1 października 1938r. do SPP wcielono Szkołę podchorążych dla podoficerów z Bydgoszczy. Absolwenci SPP zdali trudny egzamin we wrześniu 1939 r. oraz w późniejszych walkach toczonych na frontach II wojny światowej. 19 września 1999r. odsłonięto na terenie garnizonu pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest wierną repliką pomnika z 1932 r. (jest to największy pomnik Marszałka w Polsce).

Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie została Patronem Zespołu Szkół CKP (wtedy - Zespołu Szkół Rolniczych) w StarymLubiejewie 6 czerwca 1998r. Uroczyste nadanie imienia szkole zbiegło się w czasie z 40 - leciem istnienia naszej szkoły. W uroczystości udział wzięli m.in.:
Teresa Knobel - fundatorka sztandaru, Sabina i Władysław Piotrowscy z Zarządu Krajowego byłych żołnierzy AK - Rodzice Chrzestni Sztandaru, Bartłomiej Pilecki - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, Karol Pękul - wicewojewoda mazowiecki, Jadwiga Majkowska - wicedyrektor Wydziału Rolnictwa, ks. dziekan Edmund Chmielewski, Danuta Janusz - ówczesna dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Lubiejewie.

Szkoła Podchorążych Piechoty nawiązywała do Szkoły Rycerskiej, a my do niej, starając się kontynuować szczytne ideały poprzedników. To zadanie trudne, ale jakże istotne w czasach jednoczącej się Europy, by w pogoni za doraźnymi celami nie zapomnieć, "skąd nasz ród".

Opracowała: Magdalena Kosiorek
  Zobacz zdjęcia z uroczystości nadania imienia naszej szkole ...
Powrót do początku strony