menu
 
Patron Szkoły - galeria fotografii

Prezentujemy zdjęcia z uroczystości nadania imienia naszej szkole.
Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają gości (oraz panią dyrektor - gospodarza szkoły), przybyłych na uroczystość nadania szkole imienia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w dniu 6 czerwca 1998 r.
Na fot. 1 od lewej:
pan Bartłomiej Pilecki - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, pani Jadwiga Majkowska - wicedyrektor Wydziału Rolnictwa, pan Karol Pękul - wicewojewoda mazowiecki, pani Danuta Janusz - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Lubiejewie, pani Teresa Knobel - fundatorka Sztandaru, państwo Sabina i Władysław Piotrowscy - Rodzice Chrzestni Sztandaru.

  Zapoznaj się z historią SPP w Komorowie ...Fot.1. Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Fundatorka sztandaru, pani Teresa
Knobel odczytuje akt ufundowania sztandaru

Akt poświęcenia sztandaru przez
ks. Dziekana
Edmunda Chmielewskiego

Wbijanie gwoździa w drzewiec
sztandaru przez panią dyrektor
Danutę Janusz

Wbijanie gwoździa w drzewiec
sztandaru przez Rodziców Chrzestnych
sztandaru, państwa Piotrowskich

Ojciec Chrzestny sztandaru,
pan płk. Władysław Piotrowski
wręcza sztandar pani dyrektor
Danucie Janusz

Przekazanie sztandaru

Poczet sztandarowy:
Agnieszka Zadroga, Magdalena Bartos
i Piotr Jarnicki

Wbijanie gwoździa w drzewiec
sztandaru przez pana
wicewojewodę, Karola Pękula

Wbijanie gwoździa w drzewiec
sztandaru przez przewodniczącą SU,
Magdalenę Bartos

Prezentacja sztandaru przez panią
dyrektor Danutę Janusz
 
Powrót do początku strony