menu
 
Stypendium Premiera dla Wiktorii Urbaniak - 29.11.2011

W pięknej, kameralnej sali Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce miała miejsce bardzo miła uroczystość - wręczenie najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu dawnego województwa ostrołęckiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Otrzymało je 47 uczniów - 9 z powiatu ostrowskiego, 6-makowskiego, 6-przasnyskiego, 11-wyszkowskiego, 6-ostrołęckiego oraz 9 z Ostrołęki.

Wśród wyróżnionych była uczennica naszej szkoły, Wiktoria Urbaniak z klasy 4JTM. Stypendium wręczał Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Mariusz Dobijański. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświaty, władz samorządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego. Tę ostatnią instytucję reprezentowała Pani Danuta Janusz, wieloletnia dyrektorka naszej szkoły.

Spotkanie przebiegło w podniosłej, ale radosnej atmosferze, a całość uświetniły znakomite występy uczniów Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, którzy wykonywali utwory muzyki klasycznej, m.in. Fryderyka Chopina.

"Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza - do 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga - do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu panstwa i wynosi obecnie 258 zł miesięcznie."

A.S.
Foto: A. Barchanowicz 
Powrót do początku strony