menu
 
Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.
W dniu 27 marca 2012 roku w naszej szkole odbył się etap szklony IV edycji "Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie" pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marka Sawickiego oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Został on zorganizowany we współpracy z KRUS w Ostrowi Mazowieckiej, którą reprezentował pan Sławomir Troszczyński.

Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa (omawiane m.in. w publikacjach AGROmechaniki, "Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym", ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisy i dobrą praktykę rolniczą ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska).

Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa wyda laureatom zaświadczenie w formie dyplomu potwierdzającego otrzymanie nagród.

W konkursie na etapie szkolny brali udział uczniowie klas: I, II, III, IV BT.
Zwycięzcą etapu szkolnego został uczeń klasy I BT - Tomasz Parys. Gratulacje!

Drugie miejsce po emocjonującej dogrywce zajął Karol Tyszka z klasy III BT, a trzecie - Kamil Borkowski z klasy IV BT.

Tomek Parys w dniu 18 maja 2012 roku będzie reprezentował naszą szkołę na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Trzymamy kciuki za Tomka i życzymy powodzenia!


K. Markowski
Foto: A. Barchanowicz
 
Powrót do początku strony