menu
 

Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Tadeusz Budzisz

Pożegnanie maturzystów
i apel z okazji 3 Maja...

Wycieczka 3TAK do szkółki roślin ozdobnych...

XXXVI OWiUR - etap rejonowy...Projekt "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN".KONTAKT

Zespół Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
Stare Lubiejewo
ul. Klonowa 4
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax 29 745 32 66
e-mail: zslubiejewo@op.pl

Tu jesteśmy...:)
OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE
Szkoła zlokalizowana jest w Starym Lubiejewie, odległym od Ostrowi Mazowieckiej o 4 km w kierunku Łomży na terenie zabytkowego parku.

Nauka zawodu prowadzona jest w warsztatach szkolnych, pracowniach żywienia i na działkach dydaktycznych. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną oraz sportową: boiska sportowe, 2 sale gimnastyczne, siłownia, dwie pracownie internetowe, dobrze wyposażone pracownie żywienia, nowoczesne maszyny rolnicze. Wychowuje młodzież w duchu poszanowania wartości kulturowych i tradycji. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie brali udział w praktykach zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria, Francja) w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci.

Od 1 stycznia 2009 roku, w ramach umowy między Starostą Ostrowskim a Ministrem Rolonictwa szkoła wróciła pod bezposredni nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wracając tym samym do swoich korzeni, bo jako szkoła rolnicza powstała w roku 1958. Kształci młodzież w zawodach rolniczych oraz związanych z gospodarką żywnościową, ekonomiką rolnictwa, agrobiznesem, turystyką wiejską, maszynami i pojazdami rolniczymi.

Jako jedyna szkoła w powiecie ostrowskim daje absolwentom uprawnienia rolnicze, które umożliwiają przejmowanie gospodarstw oraz uzyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej. Szerokoprofilowe kształcenie daje naszym absolwentom możliwość pracy nie tylko w sektorze rolniczym, ale także innych sektorach gospodarki, przygotowuje do prowadzenia własnej firmy oraz umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

NASZ PATRON
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, od 6 czerwca 1998 roku nosi imię Szkoły Podchorązych Piechoty w Komorowie. Uroczystość nadania imienia zbiegła się w czasie z obchodami 40 rocznicy założenia naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. pani Teresa Knobel - fundatorka sztandaru, państwo Sabina i Władysław Piotrowscy - Rodzice Chrzestni Sztandaru. Pan Piotrowski jest prezesem Związku Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej.

  Historia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie ...

  
Galeria zdjęć z uroczystości nadania imienia szkole ...
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Obecnie w Zespole Szkół CKR funkcjonują następujące typy szkół:

dla absolwentów gimnazjum:

Technikum 4-letnie kształcące w zawodach:
1) technik żywienia i gospodarstwa domowego,
2) technik mechanizacji rolnictwa,
3) technik agrobiznesu,
4) technik architektury krajobrazu,
5) technik organizacji usług gastronomicznych.


Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
1) kucharz małej gastronomii - szkoła 2 - letnia,
2) mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - szkoła 3 - letnia.
dla dorosłych:
1) Zaoczne Uzupełniające Technikum Rolnicze - 3-letnie,
2) Zaoczne Uzupełniające Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - 3-letnie,
3) Zaoczne Uzupełniające Technikum Mechanizacji Rolnictwa - 3-letnie.


Powrót do początku strony